Uwaga! Obsługa JavaScript jest wymagana. Twoja przeglądarka nie obsługuje lub ma wyłączony JavaScript.

Note! JavaScript is required. Your browser does not support or has disabled JavaScript.

Nota! JavaScript é necessário. Seu navegador não suporta ou desactivou JavaScript.


Rozwiązania, których potrzebujesz...

 

 

 

Zgrzewarka inwertorowa cyfrowa INVERSPOTTER 12000 TELWIN

Zgrzewarka inwertorowa, cyfrowa INVERSPOTTER 12000 TELWIN,
 
Opis: Sterowane mikroprocesorem urządzenie do zgrzewania dwustronnego blach w technologii MFDC (Medium Frequency Direct Current). 
Przeznaczone do zgrzewania różnych rodzajów blach, w tym także o dużej wytrzymałości i sprężystych (UHSS).
 
Technologia MFDC gwarantuje znaczną przewagę w porównaniu do tradycyjnych zgrzewarek prądu przemiennego:
1)prąd stały DC przyczynia się do zwiększenia współczynnika mocy i skutkiem tego dostrzegalne zmniejszenie poboru prądu z sieci zasilającej
2)doskonały wygląd i wytrzymałość zgrzewu zgrzewarka inwertorowa zapewnia krótsze czasy zgrzewania (1ms) w porównaniu do zgrzewarek tradycyjnych (20ms),
3)duża moc: technologia inwertorowa pozwala na zredukowanie gabarytów zgrzewarki przy zachowaniu dużych prądów zgrzewania
4)ciągła kontrola procesu zgrzewania: technologia inwertorowa umożliwia prostą kontrolę nad całym procesem zgrzewania i bardzo szybki czas reakcji 
w przywracaniu optymalnych warunków zgrzewania
5)ograniczone wypychanie roztopionego materiału - prąd stały DC zapewnia, że równomierny rozkład ciepła jest możliwy do osiągnięcia 
w krótszym czasie w porównaniu do zgrzewarek tradycyjnych.
Uzyskuje doskonałe rezultaty zgrzewania na blachach ocynkowanych i sprężystych.
Przeznaczone do prac przemysłowych, napraw karoserii samochodowych etc. 
Wszystkie ustawienia zgrzewarki dostępne są na cyfrowym panelu sterowania.
Po wyborze rodzaju narzędzia, rodzaju i grubość blach, urządzenie samo dopasuje prąd zgrzewania i optymalne cykle pracy.
Możliwość ręcznego ustawienia czasu i grubości zgrzewanych blach.
Wybór pomiędzy pracą ciągłą i pulsacyjną (do blach sprężystych, pokrywanych galwanicznie, o utlenionej powłoce lub ze śladami farby).
Możliwość zapamiętania 10 własnych programów i korzystania z 10 programów fabrycznych.
 
Na wyposażeniu ręczna dwustronna zgrzewarka z dociskiem pneumatycznym, chłodzeniem wodnym ramion, elektrod i przewodów 1,8m, 
zewnętrzna chłodnica do ramion i elektrod, wózek pod urządzenie, komplet ramion i elektrod chłodzonych wodą L=120mm, reduktor do powietrza.
Zasilanie trójfazowe.
Kontrola napięcia zasilania.
Automatyczne rozpoznanie podłączonego osprzętu.
Automatyczna kontrola chłodzenia urządzenia, elektrod i przewodów prądowych Regulacja zgrzewania pulsacyjnego: ilości pulsów i przerw.
Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu.
Chłodzony wentylatorem.
Urządzenie dodatkowo zostało wyposażone w ramiona wodne (komplet) + elektrody wodne L=400.