sterownik fspsc

Sterowniki serii FPSC (Fiessler Programable Safety Center) są urządzeniami programowalnymi, służącymi do realizacji funkcji bezpieczeństwa na maszynach i urządzeniach zgodnie z wymogami norm:

EN 954-1
EN IEC 61508
prEN 13849-1

Produkty rodziny FPSC zapewniają maksymalną elastyczność w ramach swojej struktury sprzętu i oprogramowania. 

typ fpsc

w wersji AD oferuje możliwość podłączenia zdecentralizowanych modułów I/O poprzez zintegrowaną synę bezpieczeństwa. Gwarantuje to modularny system, który oferuje elastyczność, a w związku z tym zmniejszenie kosztów i często opracowania konfiguracji bezpiecznego systemu magistrali. 
Związane z bezpieczeństwem funkcje są programowane za pomocą gotowych i przetestowanych bloków oprogramowania. Istnieje wiele gotowych do użycia modułów oprogramowania do Państwa dyspozycji. Do komunikacji z urządzeniami wyższego stopnia kontroli, służy interfejs szeregowy. Za jego pośrednictwem możliwa jest wizualizacja procesu oraz transmisja danych o komunikatach i zmiennych. 
Prosty sposób mocowania elementów na szynie DIN znacznie zmniejsza wydatki i czasochłonność instalacji elementów z rodziny FPSC.

podstawowe typy jednostek fpsc
moduły bezpieczeństwa fpsc zdecentralizowane
zdecentralizowane moduły sygnalizacyjne fpsc