elektrooptyczne urządzenia zabezpieczające

akas III

System bezpieczeństwa kategorii 4 dla zabezpieczenia pras krawędziowych 3 – promienny (z automatycznym justowaniem po zmianie narzędzi).

akas II

System bezpieczeństwa kategorii 4 dla zabezpieczenia pras krawędziowych 2 – promienny (z automatycznym justowaniem po zmianie narzędzi).

ULCT

Kurtyny bezpieczeństwa kategorii 4 o rozdzielczościach od 14mm do 30mm (przeznaczone również do łączenia kaskadowego).